Meilės neviltį

Kai galiu
bandau išjudinti meilės neviltį
anuomet patirta ir širdies labirintuose užslėpta
Išjudint ją kaip nors
minorine daina, poezija ar literatūriniu raštu
Ir jei tik suvirpa
kaip drugelis saulės išsiilgęs
Stengiuos ją užčiuopti
ir link Vrajos šeimininkų nukreipti
Bet prisipažint turiu
jog ne meistras esu
Ypatingai kai palužtu
originalią tų jausmų priežastį išjaučiu
Ir tuomet ne link Vrajos
o čia vis labiau susipinu
Ir vargstu ir gailiuos
Bet mintyse kur tariamos meilės apstu
Aš nevargstu
joje šiek tiek pabūti
Bet ar nestrygęs aš tarp jų dviejų
Tarp paslaptingos Vrajos
kurios deja nesuprantu
ir tarp paprastų pelenų?