Asta Kaliya Nitya Lila – Krsnadas Kaviraja Goswami

Šventa giesmė skirta prisiminti Šri Radhos ir Šri Krišnos žaidimus aštuoniuose dienos laikotarpiuose

1
Nishanta Lila
Žaidimai nakties pabaigoje
(3:22 – 5:46)

ratrante trasta vrnderita bahu viravair bodhitau kira sari
padyair hrdyair api sukha sayanad utthitau tau sakhibhih
drstau hrstau tad ‘tvodita rati lalitau kakkhati gih sasankau
radhakrsnau satrsnav api nija nija dhamnyapta talpau smarami

Prisimenu Radhą ir Krišną nakties pabaigoje, pažadintus daugybės garsų, kuriuos sukėlė baimės apimta Vrinda, tarp jų saldžios, bet kartu ir karčios papūgų ir varnėnų giesmės. Tie du, pakilę iš džiaugsmo glėbio, stebimi ir džiuginami savo draugių, tingūs nuo tos akimirkos aistrų, bet bijodami beždžionės Kakkhati įspėjimų, grįžta į savo namus, nors vis dar kupini troškimų vienas kitam.

2
Pratah Lila
Žaidimai ryte
(5:46 – 8:10)

radham snata vibhusitam vrajapayahutam sakhibhih prage
tad gehe vihitanna paka racanam krsnavasesanam
krsnam buddham avapta dhenu sadanam nivyuda godohanam
susnatam krta bhojanam sahacarais tam catha tam casrye

Garbinu Radhą ir Krišną. Radha, išsimaudžiusi ir pasipuošusi, ankstų rytą per draugus kviečiama Motinos Jašodos. Jos namuose ji ruošia maistą ir gėrimus bei valgo viską, ką palieka Krišna. Atsibudęs Krišna nueina į tvartą, pamelžia karves ir išsimaudęs, valgo su savo draugais.

3
Purvahna Lila
Popietiniai žaidimai
(8:10 – 10:34)

purvahne dhenu matrair vipinam anusrtam gosthalokanujatam
krsnam radhaptilolam tad abhisrtikrte prapta tat kundatiram
radham calokya krsnam krta grha gamanam aryayarkarcanayai
distam krsna pravrtyai prahita nija sakhi vartma netram smarami

Prisimenu, kaip vėlyvą rytą Krišna su karvėmis ir draugais iškeliauja į mišką, o paskui Jį, per atstumą, eina visi kaimo žmonės. Trokšdamas susitikti su Radha, Jis slapta eina Jos ieškoti prie Radha Kundos krantų. Prisimenu ir Radhą, kuri pamačiusi Krišna, grįžta namo, kur jos uošvė Džatila liepia Jai pagarbinti Saulės Dievą. Radha pasiuntė savo drauges sužinoti kur yra Krišna, todėl Ji stebi kelią, kuriuo jos sugrįš.

4
Madhyahna Lila
Vidurdienio žaidimai
(10:34 – 15:22)

madhyahne ‘nyonya sangodita vividha vikaradi bhusa pramugdhau
vamyotkanthati lolau smaramakha lalitadyali narmapta satau
dolaranyambu vamsi hrti rati madhupanarkapujadi lilau
radhakrsnau sutrptau parijana ghataya sevyamanau smarami

Prisimenu Radhą ir Krišną vidurdienį, kupinus troškimų vienas kitam. Abu buvo laimingi būdami vienas kito draugijoje ir Jiems kylo šiurpuliukai bei kiti panašūs simptomai, lyg būtų jų kūnų papuošalai. Išbalansuoti ilgesio ir žavesio, apsupti ir laimingi dėl draugių, tokių kaip Lalita, juokelių bei išdaigų ir įsitraukę į žaidimus, jautėsi netvirtai dėl aistringų troškimų meilės žaidimams. Jie žaidė gaudynes, suposi, klajojo po mišką, sportavo vandenyje, slėpė Krišnos fleitą, žaidė meilės žaidimus, gėrė medų ir garbino Saulės Dievą.

5
Aparahna Lila
Popietiniai žaidimai
(15:22 – 17:46)

radham prapta geham nija ramana krte klrpta nanopaharam
susnatam ramyavesam priya mukhakamalaloka purna pramodam
krsnam caivaparahne vrajam anucalitam dhenuvrndair vayasyaih
sri radhaloka trptam pitr mukha militam matr mrstam smarami

Prisimenu, kaip vėlyvą popietę Radha grįžo į savo namus. Paruošė mylimajam daugybę dovanų, išsimaudė ir gražiai apsirengė. Ji buvo kupina džiaugsmo, matydama į lotosą panašų mylimojo Krišnos veidą. Taip pat prisimenu Krišną, kuris ėjo link Vradžo, o paskui Jį sekė begalė karvių ir piemenukų. Namuose Jį priėmė Nanda Maharadžas ir kiti vyresnieji, o motina Jašoda Jį išmaudė, sušukavo ir aprengė.

6
Sayana Lila
Saulėlydžio žaidimai
(17:46 – 20:10)

sayam radham sva sakhya nija ramanakrte presitaneka bhojyam
sakhyanitesa sesasana mudita hrdam tam ca tam ca vrajendram
susnatam ramya vesam grham anu janani lalitam prapta gostham
nirvyudhosralidoham sva grham anu punar bhuktavantam smarami

Prisimenu, kaip vakare Radha išsiuntė savo draugę su daugybe maisto produktų savo mylimajam ir kuri atnešė Jo paragauto maisto likučius. Radha labai apsidžiaugė galėdama jais pasimėgauti. Taip pat prisimenu Vradžos mėnulį Krišną, išsimaudžiusį, gražiai apsirengusį ir motinos Jašodos paglostytą. Jis atėjo į tvartą, pamelžė keletą karvių ir baigęs šį darbą grįžo namo valgyti.

7
Pradosh Lila
Vakariniai žaidimai
(20:10 – 22:34)

radham saliganam tamasita sita nisayogya vesam pradose
dutya vrndopadesad abhisrta yamuna tira kalpaga kunjam
krsnam gopaih sabhayam vihita guni kalalokanam snigdha matra
yatnad aniya samsayitam atha nibhrtam prapta kunjam smarami

Prisimenu Radhą ankstyvą vakarą kartu su savo draugėmis, apsirengusią atitinkamai šviesiai ar tamsiai nakčiai, vadovaudamasi Vrindos patarimu, slaptai lydima pasiuntinio, nuvyksta į ramybės ir palaimos nikundžą ant Jamunos kranto. Taip pat prisimenu, kaip Krišna sėdėjo piemenų susirinkime ir stebėjo įvairius akrobatinius triukus. Paskui Jašoda, meili Jo motina, parsivedė Jį namo ir pabandė užmigdyti. Kiek vėliau Viešpats tyliai pakilo iš lovos ir iškeliavo į palaimos nikundžą.

8
Nisha Lila
Naktiniai žaidimai
(22:34 – 3:22)

tavutkau labdha sangau bahu paricaranair vrndayaradhyamanau
presthalibhir lasantau vipina viharanair gana rasadi lasyaih
nana lila nitantau pranayi sahacari vrnda samsevyamanau
radhakrsnau nisayam sukusuma sayane prapta nidrau smarami

Prisimenu Radhą ir Krišną, kurie troško vienas kito draugijos. Būdami kartu džiaugiasi Vrindos rūpesčiu ir mėgaujasi dainomis, žaidimais, mįslėmis, saldžiais pokalbiais, vaidinimais ir rasa šokiais kartu su savo mylimiausiomis draugėmis. Kai jie pavargsta, jais pasirūpina mylinčios draugės. Jų troškimai krypsta į meilės žaidimus ir jie drąsiai dalyvauja įvairiuose meilės mūšiuose. Naktį Jie ilsisi ant gėlių lovos ir paskui užmiega.