Džiaugsmą kituose regiu

Ir vėl tą džiaugsmą kituose regiu
Ir vėl naujųjų metų išvakarėse liūdžiu
Ir pavasariai nedžiūgina manęs
Ir apskritai
kitų džiaugsmų
turbūt nepernešu visai?
Kai kitam taip gera ir džiūgu
kodėl pavydžiu jam jausmų?
Juk introspekcijos kareiviu
drąsiai save vadinu
Tiek metų aš viduj savęs trypsiu
vis kažko ten ieškau
maldom ir meditacijom apsišarvavęs ligi ausų
O rezultate vistiek
grubus
nenuoširdus
ir pavydus
Kur darau aš klaidą?
Ko neįžvelgiu?
Kur pro šalį šaudau
diena iš dienos
Ir šypsosi praeiviai
laimingi sau kartu
žydinčiom pavasario alėjom ar naujųjų metų laiku.