Gopala Raja Stotra

Malda gopų karaliui

1
vapur-atula-tamala-sphita-bahuru-sakho-
pari-dhrta-giri-varya-svarna-varnaika-gucchah
kati-krta-para-hastarakta-sakhagra-hrdyah
pratapati giri-patte susthu gopala-rajah

Stipri ir graži Jo transcendentinio pavidalo kairioji ranka, panaši į žavingo tamalos medžio šaką, laiko auksinių gėlių puokštę. Rausvi Jo dešinės rankos pirštų galiukai ilsisi ant Jo klubo. Šri Gopala Raja visą Savo spindesį apreiškia kalnų karaliaus papėdėje.

2

rucira-drg-abhidhane pankaje phullayantam
subhaga-vadana-gatram citra-candram dadhanah
vilasad-adhara-bimba-ghrayi-nasa-sukosthah
pratapati giri-patte susthu gopala-rajah

Nuostabus Jo gražaus veido mėnulis verčia žydėti du Jo žavingų akių lotosus, o Jo nosies papūgos snapas uosto puikius Jo lūpų bimbos vaisius. Šri Gopala Raja visą Savo spindesį apreiškia kalnų karaliaus papėdėje.

3

cala-kutilatara-bhru-karmukantar-drg-anta-
kramana-nisita-banam sighra-yanam dadhanah
davayitum iva radha-dhairya-parindra-varyam
pratapati giri-patte susthu gopala-rajah

Judančiais išlenktais antakių lankais, šaudančiais greitomis ir aštriomis strėlėmis iš akių kampučių, tarsi norėdamas išvaryti galingą Radhos ramybės liūtą, Šri Gopala Raja visą Savo spindesį apreiškia kalnų karaliaus papėdėje.

4

asulabham iha radha-vaktra-cumbam vijanann
iva vilasitum eta chayayapi pradurat
mukura-yugalam accham ganda-dambhena bibhrat
pratapati giri-patte susthu gopala-rajah

Manydamas, kad Radhos lūpų bučinys nepasiekiamas, ir iš tolo medituodamas Jos atspindį veidrodyje, vaidindamas, jog žvelgi į savo skruostus, Šri Gopala Raja visą Savo spindesį apreiškia kalnų karaliaus papėdėje.

5

ruci-nikara-virajad-dadimi-pakva-bija-
prakara-vijayi-danta-sreni-saurabhya-vataih
racita-yuvati-cetah-kira-jihvati-laulyah
pratapati giri-patte susthu gopala-rajah

Kvapnus vėjelis iš Jo dantų, kuris nugali daugybę nuostabių prinokusių granatų sėklų, sukelia papūgos liežuvio neramumą jaunų gopių širdyse, Šri Gopala Raja visą Savo spindesį apreiškia kalnų karaliaus papėdėje.

6

vacana-madhu-rasanam payanair gopa-rama-
kulam uru-dhrta-dhamapy unmadi-krtya kamam
abhimata-rati-ratnany adadanas tato drak
pratapati giri-patte susthu gopala-rajah

Svaigindamas gopes savo žodžių nektaru, o paskui vogdamas iš jų transcendentinių meilės žaidimų brangakmenius, Šri Gopala Raja visą Savo spindesį apreiškia kalnų karaliaus papėdėje.

7

kuvalaya-nibha-bhale kaunkuma-drava-pundram
dadhad iva ghana-sande niscala-cascalagram
racayitum iva sadhvi-kirti-mugdhali-bhitim
pratapati giri-patte susthu gopala-rajah

Tarsi norėdamas išgąsdinti Jo transcendentinės šlovės apsvaigintas bites gopes, Jis ant savo mėlynos lotosinės kaktos nešioja kunkumos tilaką, panašią į nejudantį žaibą ant musoninių debesų gausybės. Šri Gopala Raja visą Savo spindesį apreiškia kalnų karaliaus papėdėje.

8

sravana-madana-rajju sajjayal lajji-radha-
nayana-cala-cakorau bandhum utkah kisorau
krta-makara-vatamsa-snigdha-candramsu-carah
pratapati giri-patte susthu gopala-rajah

Nekantriai rišdamas dvi savo ausų Kamos virves, kad pagautų neramius Radhos akių čakora paukčius, ir kaip šlovingas mėnulis pasipuošęs ryklio formos auskarais, Šri Gopala Raja visą Savo spindesį apreiškia kalnų karaliaus papėdėje.

9

yuvati-karana-ratna-vratam acchidya netra-
bhramana-patu-bhatais tam nyasya hrt-saudha-madhye
garuda-mani-kavatenorasaghusya hrstah
pratapati giri-patte susthu gopala-rajah

Galingais Savo neramių žvilgsnių kareiviais, plėšdamas jaunų gopių jausmų brangenybes ir laikydamas šias brangenybes Savo širdies rūmuose už didžiųjų Jo krūtinės safyro durų, Šri Gopala Raja visą Savo spindesį apreiškia kalnų karaliaus papėdėje.

10

tri-bali-lalita-tunda-syandi-nabhi-hradodyat-
tanuruha-tati-sarpim atra bibhrana ugram
yuvati-pati-bhayakhu-grasanayeva sadyah
pratapati giri-patte susthu gopala-rajah

Trys odos raukšlės, nusidriekusios ant Jo gražaus pilvo, patenka į bambos ežerą, iš kurio pakyla didi ir bauginanti plaukų linijos gyvatė ir staigiai praryja jaunų gopių drovumo pelę. Šri Gopala Raja visą Savo spindesį apreiškia kalnų karaliaus papėdėje.

11

marakata-krta-rambha-garva-sarvankasoru-
dvayam uru-rasa-dhama preyasinam dadhanah
sphurad-avirala-pusta-sroni-bharati-ramyah
pratapati giri-patte susthu gopala-rajah

Jo klubai platūs ir gražūs, o šlaunys, tarytum saldžiojo nektaro telkinys gopėms ir safyrinių plantacijų pasididžiavimo sunaikinimas, Šri Gopala Raja visą Savo spindesį apreiškia kalnų karaliaus papėdėje.

12

madana-mani-varali-samputa-ksulla-janu-
dvaya-su-lalita-jangha-masju-padabja-yugmah
vividha-vasana-bhusa-bhusitangah su-kanthah
pratapati giri-patte susthu gopala-rajah

Jo pėdos – lotoso žiedai, blauzdos – išvaizdžios, keliai – dvi transcendentinių meilės pramogų brangakmenių skrynios, kūnas – papuoštas daugybe ornamentų ir drabužių, kaklas – grakštus, Šri Gopala Raja visą Savo spindesį apreiškia kalnų karaliaus papėdėje.

13

kalita-vapur iva sri-vitthala-prema-pusjah
parijana-paricarya-varya-piyusa-pustah
dyuti-bhara-jita-madyan-manmathodyat-samajah
pratapati giri-patte susthu gopala-rajah

Jo transcendentinis pavidalas, kurį pamilo Šri Vitthala Dešos gyventojai, maitinamas saldžiu nektaru iš tyrų bhaktų tarnystės ir užtemdydamas gausybės aistringų Kamadevų spindesį, Šri Gopala Raja visą Savo spindesį apreiškia kalnų karaliaus papėdėje.

14

vividha-bhajana-puspair ista-namani grhnan
pulakita-tanur iha sri-vitthalasyoru-sakhyaih
pranaya-mani-saram svam hanta tasmai dadanah
pratapati giri-patte susthu gopala-rajah

Pasirodęs šiame pasaulyje, Šri Gopala Raja drąsiai iš džiaugsmo pakėlęs plaukus, giedojo šventuosius Viešpaties Vitthalesvaros vardus ir aukojo Jam tyros meilės brangakmenių vėrinį bei daugybę tyros atsidavimo tarnystės veiklos žiedų. Šri Gopala Raja visą Savo spindesį apreiškia kalnų karaliaus papėdėje.

15

madana-mani-varali-samputa-ksulla-janu-
dvaya-su-lalita-jangha-masju-padabja-yugmah
vividha-vasana-bhusa-bhusitangah su-kanthah
pratapati giri-patte susthu gopala-rajah

Šiose eilutėse puikuojasi maldos Šri Gopala Radžui, kuris šlovingai stovi ant kalnų karaliaus karūnos. Šios eilutės skaitytojui dovanoja tyrą meilę. Žmogus, kuris su dideliu tikėjimu priverčia šias maldas šokti ant liežuvio galo, iš karto pasiekia malonę, kuri yra tyros meilės brangakmenis Šri Gopala Radžui.