Svapna Vilasamrita – Visvanatha Cakravarti Thakur

Aštuonios maldos, apibūdinančios nektariškus žaidimus sapne

1
priya svapne drsta saridina-sutevatra pulinam
yatha vrndaranye natana-patavas tatra bahavah
mrdangadyam vadyam vividham iha kascid dvija-manih
sa vidyud-gaurangah ksipati jagatim prema-jaladhau

Šrimati Radharani pasakė: „Mylimasis, sapne mačiau upės pakrantę, panašią į Jamuną. Ten buvo daugybė patyrusių šokėjų kaip Vrndavane. Buvo mridangų ir kitų instrumentų. Buvo brahmano brangakmenis, nuostabus kaip žaibas, kuris svaidė visatą į tyros meilės vandenyną.”

2
kadacit krsneti pralapati rudan karhicid asau
kva radhe ha heti svasiti patati projjhati dhrtim
nataty ullasena kvacid api ganaih svaih pranayibhis
trnadi-brahmantam jagad atitaram rodayati sah

“Kartais Jis šaukia: “O Krsna!”, o kartais atsidūsta: “O Radha, kur Tu esi?” Kartais Jis krenta ant žemės, kartais elgiasi pašėlusiai, praradęs bet kokią nuovoką, o kartais ekstatiškai šoka su savo mylinčiais palydovais. Jis paskatino visus šio pasaulio gyventojus, nuo žolės stiebelių iki Viešpaties Brahmos, garsiai šaukti Krsnos vardą. “

3
tato buddhir bhranta mama samajani preksya kim aho
bhavet so ‘yam kantah kim ayam aham evasmi na parah
aham cet kva preyan mama sa kila cet kvaham iti me
bhramo bhuyo bhuyan abhavad atha nidram gatavati

“Kai žiūrėjau į Jį, Mano intelektas buvo apstulbęs. Jei Jis yra Mano meilužis, tai kur esu Aš? Jei Jis yra Aš, kur yra Mano meilužis? Jei Jis yra Mano meilužis, kur esu Aš? Miegodama tapau vis labiau suglumusi.”

4
priye drstva tas tah kutukini maya darsita-cari
ramesadya murtir na khalu bhavati vismayam agat
katham vipro vismapayitum asakat tvam tava katham
tatha bhrantim dhatte sa hi bhavati ko hanta kim idam

Šri Krsna sakė: “O smalsioji mergaite, kai parodžiau tau Narayaną ir kitus savo pavidalus, tu nenustebai. Kodėl šis brahmanas stebina Tave? Kodėl Jis Tave glumina, kad Tu klausi “Kas Jis?”

5
iti procya prestham ksanam atha paramrsya ramano
hasann akuta jnam vyanudad atha tam kaustubha-manim
tatha diptim tene sapadi sa yatha drstim iti tad
vilasanam laksmam sthira-cara-ganaih sarvam abhavat

Pasakęs šiuos žodžius Savo Mylimajai, besišypsantis meilužis Krsna palietė savo Kaustubhos brangakmenį. Brangakmenis, supratęs Viešpaties ketinimus, sušvito ir tada parodė visus tuos pačius žaidimus bei visas judančias ir nejudančias esybes, kurias Ji matė savo sapne.

6
vibhavyatha proce priyatama maya jnatam akhilam
tavakutam yat tvam smitam atanuthas tattvam asi mam
sphutam yan navadir yad abhimatir atrapy aham iti
sphuranti me tasmad aham api sa evety anumime

Šrimati Radharani akimirką susimąstė ir tarė: “Mylimasis, Aš žinau, kas dabar yra Tavo širdyje ir verčia Tave šypsotis. Tu esi Jis. Tai, ką Tu sakei ir mąstei, dabar Man aišku, todėl manau, kad Aš taip pat esu Jis.”

7
yad apy asmakinam rati-padam idam kaustubha-manim
pradipyatraivadidrsad akhila-jivan api bhavan
sva-saktyavirbhuya svam akhila-vilasam pratijanam
nigadya premabdhau punar api tadahasyasi jagat

“Šitaip nušviesdamas šį Mums tokį malonų Kaustubhos brangakmenį, Tu atsiskleidei visoms gyvoms būtybėms. Savo transcendentine potencija Tu pasirodysi, parodysi savo žaidimus, visus pamokysi ir vėl panardinsi pasaulį į tyros meilės vandenyną.”

8
yad uktam gargena vraja-pati-samaksam sruti-vida
bhavet pito varnah kvacid api tavaitan na hi mrsa
atah svapnah satyo mama ca na tada bhrantir abhavat
tvam evasau saksad iha yad anubhuto ‘si tad-rtam

“Vrajos karaliaus akivaizdoje mokytas Vedų žinovas Gargacariya pasakė, kad Tu pasirodysi geltonos spalvos. Jis nemelavo. Šis Mano sapnas yra tiesa. Jis nėra iliuzija. Šiame sapne Aš tiesiogiai mačiau Tave.”

9
pibed yasya svapnamrtam idam aho citta-madhupah
sa sandeha-svapnat tvaritam iha jagarti su-matih
avaptas caitanyam pranaya-jaladhau khelati yato
bhrsam dhatte tasminn atula-karunam kunja-nrpatau

Jei skaitytojo proto bitė išgers šios Svapna Vilasamritos nektaro, tuomet protingas skaitytojas greitai pabus iš materialistinių abejonių sapno. Toks skaitytojas pasieks Viešpatį Caitanyą Mahaprabhu. Jis žais tyros meilės vandenyne. Jis pasieks neprilygstamą Vrndavano karaliaus malonę.