Vilapa Kusumanjali

Sielvartų puokštė

1

tvam rupa masjari sakhi prathita pure ‘smin
pumsah parasya vadanam na hi pasyasiti
bimbadhare ksatam anagata bhartrkaya
yat te vyadhayi kim u ta chuka pungavena

O drauge Rupa Manjari, nors esi garsi ir svarbi asmenybė šiame mieste, vis tiek negali pamatyti priešais tave stovinčio Aukščiausiojo Dievo Asmens veido. Tavo vyro čia nėra, ir vis dėlto ant tavo bimbos vaisių lūpų liko žymė, tarsi kažkas būtų jas įkandęs. Ar didžioji papūga jas įkando?

2

sthala kamalini yuktam garvita kanane ‘smin
pranayasi vara hasyam puspa guccha cchalena
api nikhila latas tah saurabhaktah sa muscan
mrgayati tava margam krsna bhrngo yad adya

O lotosini medi, dėl šios naujų žiedų puokštės tu dabar plačiai šypsaisi šiame miške. Tu turi teisę didžiuotis. Juk juodoji bitė Krišna paliko visus kvapnių žiedų vijoklius ir dabar ieško kelio pas tave.

3

vrajendra vasati sthale vividha ballavi sankule
tvam eva rati masjari pracura punya pusjodaya
vilasa bhara vismrta pranayi mekhala margane
yad adya nija nathaya vrajasi nathita kandaram

O Rati manjari, Vradžo karaliaus mieste, kuriame gyvena daugybė gopių, tu esi pati pamaldžiausia iš visų. Štai kodėl dabar eini į olą, paprašyta savo karalienės ieškoti mėgstamiausio diržo, kurį Ji užsimiršo dėl daugybės žaidimų.

4

prabhur api yadunandano ya esa
priya yadunandana unnata prabhavah
svayam atula krpamrtabhisekam
mama krtavams tam aham gurum prapadye

Ieškau prieglobsčio pas savo dvasinį mokytoją Jadunandaną Ačarją, kuris yra galingas, nes labai brangus Jadunandanai Šri Krišnai, ir kuris asmeniškai išliejo ant manęs nepakartojamo gailestingumo nektarą.

5

yo mam dustara geha nirjala maha kupad apara klamat
sadyah sandra dayambudhih prakrtitah svairi krpa rajjubhih
uddhrtyatma saroja nindi carana prantam prapadya svayam
sri damodara sa cakara tam aham caitanyacandram bhaje

Aš garbinu Viešpatį Čaitanyą Čandrą, ypatingai nepriklausomą didžiojo gailestingumo vandenyną, kuris savo gailestingumo virvėmis greitai ištraukė mane iš be galo varginančio, didelio, sauso šeimyninio gyvenimo šulinio, iš kurio ištrūkti labai sunku, kuris suteikė man prieglobstį prie savo lotosinių pėdų, užkariaujančius lotosų grožį, ir kuris atidavė mane Svarupa Damodara Gosvamiui.

6

vairagya yug bhakti rasam prayatnair
apayayan mam anabhipsum andham
krpambudhir yah para duhkha duhkhi
sanatanas tam prabhum asrayami

Nenorėjau gerti atsidavimo tarnystės nektaro, prisotinto atsižadėjimo, bet Sanatana Gosvami iš savo bepriežastinio gailestingumo privertė mane gerti, nes kitaip negalėjau to padaryti. Todėl jis yra gailestingumo vandenynas. Jis labai gailestingas tokioms puolusioms sieloms kaip aš, todėl mano pareiga – pagarbiai nusilenkti jo lotosinėms pėdoms.

7

aty utkatena nitaram virahanalena
dandahyamana hrdaya kila kapi dasi
ha svamini ksanam iha pranayena gadham
akrandhanena vidhura vilapami padyaih

O karaliene, viena tarnaitė, apimta meilės, kurios širdis dega didžiule išsiskyrimo ugnimi, verkia sekančiose eilutėse.

8

devi duhkha kula sagarodare
duyamanam ati durgatam janam
tvam krpa prabala naukayadbhutam
prapaya sva pada pankajalayam

O karaliene, prašau, išgelbėk šį nelaimingą žmogų, skendintį skausmo vandenyne. Įsodink jį į tvirtą Savo gailestingumo valtį ir nunešk į nuostabią Tavo lotosinių pėdų karalystę.

9

tvad alokana kalahi
damsair eva mrtam janam
tvat padabja milal laksa
bhesajair devi jivaya

O karaliene, ši asmenybė miršta nuo juodosios išsiskyrimo su Tavimi gyvatės įkandimo. Prašau, atgaivink mane gydomuoju, raudonu laku, kuriuo padengtos Tavo lotosinės pėdos.

10

devi te carana padma dasikam
viprayoga bhara dava pavakaih
dahyamanatara kaya ballavim
jivaya ksana niriksanamrtaih

O karaliene, akimirkos žvilgsnio nektaru sugrąžink gyvybę šiai gopei, Tavo lotosinių pėdų tarnaitei, kuri dabar dega didžiame išiskyrimo nuo Tavęs miško gaisre.

11

svapne ‘pi kim sumukhi te caranambujata
rajat paraga patavasa vibhusanena
sobham param atitaram ahahottamanam
bibhrad bhavisyati kada mama sartha nama

O gražuole, kada, net sapne pasipuošęs galvą nuostabiai kvepiančiomis Tavo lotosinių pėdų dulkėmis, pasieksiu savo gyvenimo tikslą?

12

amrtabdhi rasa prayais
tava nupura sisjitaih
ha kada mama kalyani
badhiryam apanesyate

O gražuole, kada tavo kulkšnių varpelių skambesys, kaip trykštantys lašai iš nektaro vandenyno, išgydys mano kurtumą?

13

sasakabhrd abhisare netra bhrnascalabhyam
disi vidisi bhayenodghurnitabhyam vanani
kuvalaya dala kosany eva klptani yabhyam
kim u kila kalaniyo devi tabhyam jano ‘yam

O karaliene, ar pažvelgsi į šį žmogų Savo dviejomis akių kampučių kamanėmis, kurios mėnulio apšviestame pasimatyme neramiai klaidžioja visomis kryptimis, tarsi miškas būtų mėlynų lotosų džiunglės?

14

yadavadhi mama kascin masjari rupa purva
vraja bhuvi bata netra dvandva diptim cakara
tadavadhi bata vrndaranya rajsi prakamam
carana kamala laksa sandidrksa mamabhut

O Vrindavano karaliene, nuo tada, kai Vradžo žemėje Rupa Mandžari pripildė mano akis šviesa, trokštu išvysti Tavo lotosines pėdas puošiantį raudoną laką.

15

yada tava sarovaram sarasa-bhrnga sanghollasat
saroruha kulojjvalam madhura vari sampuritam
sphutat sarasijaksi he nayana yugma saksad babhau
tadaiva mama lalasajani tavaiva dasye rase

O karaliene, kurios akys gražios kaip du žydintys lotoso žiedai, kai prieš mano akis pasirodė Tavo ežeras, pripildytas saldaus vandens ir puošnus daugybe žydinčių lotoso žiedų bei dūzgiančių bičių, iškart ėmiau trokšti tiesioginės tarnystės Tau nektaro.

16

padabjayos tava vina vara dasyam eva
nanyat kadapi samaye kila devi yace
sakhyaya te mama namo ‘stu namo ‘stu nityam
dasyaya te mama raso ‘stu raso ‘stu satyam

O karaliene, aš niekada neprašysiu Tavęs nieko kito, išskyrus tiesioginės tarnystės Tavo lotosinėms pėdoms. Pagarbiai lenkiuosi Tavo draugystei ir palaimoje svajoju būti Tavo tarnaite.

17

ati su lalita laksaslista saubhagya mudra
tatibhir adhika tustya cihniti krtya bahu
nakha dalita haridra garva gauri priyam me
carana kamala sevam ha kada dasyasi tvam 

O karaliene, kurios šviesi veido oda nagais drasko geltonos ciberžolės pasididžiavimą. Kada iš didelio pasitenkinimo pažymėsi mano rankas savo sėkmės ženklais, raudonai apjuosiančiais Tavo pėdas ir dovanosi man tarnystę Tavo lotosinėms pėdoms?

18

pranalim kilalair bahubhir abhi sanksalya madhurair
muda sammarjya svair vivrta kaca vrndaih priyataya
kada bahyagaram vara parimalair dhupa nivahair
vidhasye te devi pratidinam aho vasitam aham

O karaliene, kada su didele meile ir džiaugsmu, kasdien, švariu vandeniu plausiu Tavo namus, džiovinsiu juos savo plaukais, o paskui kvepinsiu Tavo sodo paviljoną gausybe saldžiai kvepiančių smilkalų?

19

pratah sudhamsu militam mrdam atra yatnad
ahrtya vasita payas ca grhantare ca
padambuje bata kada jala dharaya te
praksalya bhavini kacair iha marjayami

Kada Tavo namuose, anksti ryte, kamparu kvepiančiu vandeniu kruopščiai nuplausiu dvi Tavo lotosines pėdas ir nusausinsiu jas savo plaukais?

20

praksalya pada kamalam krta danta kastam
snanartham anya sadane bhavatim nivistam
abhyajya gandhitatarair iha taila puraih
prodvartayisyati kada kimu kinkariyam

Kada ši tarnaitė valys Tau dantis šakele, plaus Tavo lotosines pėdas ir įėjus Tau į kitą kambarį, masažuos Tave kvepiančiu aliejumi?

21

ayi vimalajalanam gandhakarpurapuspair
jitavidhumukha padme vasitanam ghataughaih
pranaya lalita sakhya diyamanaih purastat
tava varam abhisekam ha kadaham karisye

O karaliene, kurios lotosinis veidas nugali mėnulį, kada aš rūpestingai Tave maudysiu gėlėmis ir kamparu kvepiančiu vandeniu, kurį indeliuose atnešė viena iš Tavo žavių ir meilių draugių?

22

paniyam cina vastraih sasi mukhi sanakai ramya mrdt anga yastair
yatnad utsarya modad disi disi vicalan netra minascalayah
sronau raktam dukulam tad aparam atulam caru nilam siro ‘grat
sarvangesu pramodat pulakita vapusa kim maya te prayojyam

O mėnulio veidо panele, ar galėsiu šilkiniu rankšluosčiu lėtai ir rūpestingai nusausinti vandenį nuo Tavo gražaus ir švelnaus kūno. Dvi Tavo akys, tarsi žuvelės, džiūgiai ir judriai juda į visas puses, o visą Tavo kūną dengia šiurpuliukai nuo ekstazės. Plaukeliams ant mano kūno stojantis iš palaimos, leisk uždengti Tavo klubus neprilygstamu raudono šilko pasijoniu, o vėliau, visą Tavo kūną nuo galvos iki kojų uždengti nepakartojamai žavingu mėlynu sariu.

23

praksalya pada kamalam tad anukramena
gosthendra sunu dayite tava kesa pasam
ha narmada grathita sundara suksma malyair
venim karisyati kada pranayair jano ‘yam

O Vradžo kunigaikščio mylimoji, kada nuplovus Tavo lotosines pėdas, ši asmenybė su daugybe gražių mažų girliandų, kurias kūrybiškai suvėrė Narmada devi, su meile pins į Tavo plaukus?

24

subhaga mrgamadenakhanda subhramsu vat te
tilakam iha lalate devi modad vidhaya
masrna ghusrna carcam arpayitva ca gatre
stana yugam api gandhais citritam kim karisye

O karaliene, kada su džiaugsmu uždėsiu ant Tavo kaktos gražią ir nuostabią kaip mėnulio pilnatis muskuso tilaką bei kunkumą ant Tavo kūno? Kada nupaišysiu ant Tavo krūtų nuostabius kvepiančių dažų piešinius?

25

sindura rekha simante
devi ratna salakaya
maya ya kalpita kim te
salakam sobhayisyati

O karaliene, ar aš, brėždama raudoną sinduros liniją su brangakmeniais nusagstyta salaka, papuošiu dalį Tavo plaukų?

26

hanta devi tilakasya samastad
bindavo ‘runa su gandhi rasena
krsna madaka mahausadhi mukhya
dhira hastam iha kim para kalpyah

O karaliene, ar tvirta ranka aš meniškai papuošiu Tave kvapniais raudonais tilakos taškeliais, kurie yra galingiausias afrodiziakas išvesti Viešpatį Krišną iš proto?

27

gosthendra putra mada citta karindra raja
bandhaya puspa dhanusah kila bandha rajjoh
kim karnayos tava varoru varavatamsa
yugmena bhusanam aham sukhita karisye

O gražuole, ar mielai papuošiu gražiais auskarais Tavo ausis, kurios yra dvi meilės dievo virvės, skirtos karališkam, išprotėjusiam Vradžo princo drambliui surišti?

28

ya te kasculir atra sundari maya vaksojayor arpita
syamacchadana kamyaya kila na sa tathyeti vijsayatam
kintu svamini krsna eva sahasa tat tam avapya svayam
pranebhyo ‘py adhikam svakam nidhi yugam sangopayaty eva hi

O gražioji karaliene, nors rūpestingai uždengiau Tavo krūtis šiuo drabužiu, kad paslėpčiau juos nuo Krišnos žvilgsnio, Jis nesuprato mano ketinimų. Tvirtai Tave apkabinęs, Jis pats tapo drabužiu, dengiančiu du už Jo paties gyvybę brangesnius lobius.

29

nana mani prakara gumphita caru pustya
mukta srajas tava su vaksasi hema gauri
sranty abhrtalasa mukunda su tulikayam
kim kalpayisyatitaram tava dasikeyam

O auksaspalvė, ar ši tarnaitė uždės gražius perlų karolius ir brangakmenius ant tavo gražių krūtų, Viešpaties Mukundos pagalvių, kai Jis mieguistas ir pavargęs?

30

mani caya khacitabhir nila cudavalibhir
hari dayita kalavid dvandvam indivaraksi
api bata tava divyair angulir anguliyaih
kvacid api kila kale bhusayisyami kim nu

O lotosakė, ar kada nors papuošiu Tavo pirštus blizgančiais žiedais, o Tavo dvi grakščias rankas, kurios yra tokios brangios Viešpačiui Hari, mėlynomis, brangakmeniais nusagstytomis apyrankėmis?
 

31

padambhoje manimaya tula koti yugmena yatnad
abhyarcyaitad dala kulam api prestha padanguliyaih
kasci damna kati tatam idam prema pitham su-netre
kamsarater atulam acirad arcayisyami kim te

O gražiaakė, ar greitai garbinsiu Tavo dvi lotosines pėdas su brangakmeniais ir Tavo lotosinių pėdų žiedlapius su pirštų žiedais? Ar netrukus puošniu diržu garbinsiu Tavo klubus, šventą Viešpaties Krišnos piligrimystės vietą?

32

lalitatara mrnali kalpa bahu dvayam te
murajayi mati hamsi dhairya vidhvamsa daksam
mani kula racitabhyam angadabhyam purastat
pramada bhara vinamra kalpayisyami kim va

Nusilenkęs intensyvioje palaimoje, ar papuošiu su dviem brangakmeniais dvi Tavo grakščias lotosines rankas, kurios meistriškai naikina Viešpaties Krišnos širdies gulbės ramybę?

33

rasotsave ya iha gokulacandra bahu
sparsena saubhaga bharam nitaram avapa
graiveyakena kim u tam tava kantha desam
sampujayisyati punah subhage jano ‘yam

O gražuole, ar šis žmogus kada nors garbins vertingu vėriniu Tavo kaklą, kuris susilaukė laimės, kai jį palietė Viešpaties Gokulačandros ranka per Rasos šokio festivalį?

34

dattah pralamba ripunodbhata sankhacuda
nasat pratosi hrdayam madhumangalasya
hastena yah sumukhi kaustubha mitram etam
kim te syamantaka manim taralam karisye

O gražuole, ar aš padarysiu Šyamantakos brangakmenį, kurį po išdidžiojo Šankhačudos mirties Balarama padovanojo linksmos širdies Madhumangalai, kurį Madhumangala savo ranka atidavė Tau ir kuris nuo to laiko tapo Kaustubhos brangakmenio draugu, pagrindiniu Tavo vėrinio brangakmeniu?

35

pranta dvaye parivirajita guccha yugma
vibhrajitena nava kascana dorakena
ksinam krudhaty atha krsodari ced itiva
badhnami bhos tava kadabhibhayena madhyam

O liekno liemens, kada bijodamas, kad Tavo labai lieknas liemuo nenulūžtų, labai atsargiai surišiu jį nauju auksiniu diržu, papuoštu gėlių kekėmis abiejuose galuose?

36

kanaka gunitam uccair mauktikam mat karat te
tila kusuma vijetri nasika sa su vrttam
madhumathana mahali ksobhakam hema gauri
prakatatara maranda prayam adasyate kim

O auksine, kada Tavo nosis, kuri nugali sezamo gėlę, gaus iš mano rankos gražų, auksinį medaus perlą, sujaudinantį didžiąją Viešpaties Krišnos kamanę?

37

angadena tava vama doh sthale
svarna gauri nava ratna malikam
patta guccha parisobhitam imam
ajsaya parinayami te kada

O auksine, kada Tavo įsakymu uždėsiu ant Tavo kairės rankos šilkinę juostelę, perrištą brangakmeniais ir gėlėmis?

38

karnayor upari cakra salake
cascalaksi nihite mayaka te
ksobhakam nikhila gopa vadhunam
cakravad bhramayatam mura satrum

O Tu, neramių akių, žiedai, kuriais puošiu Tavo ausis, privertė Viešpatį Krišną, jaudinanti visas gopes, be tikslo klajoti ratu.

39

kada te mrgasavaksi
cibuke mrganabhina
bindum ullasayisyami
mukundamoda mandire

O Tu, rusvų akių, kada uždėsiu nuostabaus muskuso taškelį ant Tavo smakro, Mukundos laimės šventyklos?

40

dasanams te kada rakta
rekhabhir bhusayamy aham
devi mukta phalaniha
padmaraga gunair iva

O karaliene, kada aš papuošiu Tavo į perlus panašius dantis rubinų raudonumo linijomis?

41

utkhadirena nava candra virajitena
ragena te vara sudhadhara bimba yugme
gangeya gatri mayaka parirasjite ‘smin
damsam vidhasyati hathat kim u krsna kirah

O mergaite auksinėmis lūpomis, ar papūga Krišna įkąs Tavo lūpas, nektariškas lyg bimbos vaisiai, kurias aš padažiau raudona khadira ir kamparu?

42

yat pranta desa lava lesa vighurnitena
baddhah ksanad bhavati krsna karindra uccaih
tat khasjarita jayi netra yugam kadayam
sampujayisyati janas tava kajjalena

Kada ši asmenybė juoda kadžala garbins Tavo dvi akis, kurios nugali khandžanos paukščius ir kurios, nuo menkiausio judesio iš jų kampučių, akimirksniu tvirtai surišа karališkąjį dramblį, Viešpatį Krišną?

43

yasyanka rasjita siras tava mana bhange
gosthendra sunur adhikam susamam upaiti
laksa rasah sa ca kada padayor adhas te
nyasto mayapy atitaram chavim apsyatiha

Viešpats Krišna tampa nepaprastai gražus, kai bando nuraminti Tavo pavydų pyktį, o jo galva parausta nuo Tavo pėdų žymių. Kada, nektarišku raudonu laku mano papuoštos, Tavo pėdos taps ypatingai gražios?

44

kalavati natamsayoh pracura kama pusjojjvalat
kalanidhi muradvisah prakata rasa sambhavayoh
bhrama bhramara jhankrtair madhura malli malam muda
kada tava tayoh samarpayati devi dasi janah

O dailioji menininke, o karaliene, kada gi ši tarnaitė su džiaugsmu uždės saldžią jazminų girliandą, apsuptą dūzgiančių bičių ant Tavo grakščiai nuleistų pečių, kuriuos Rasa šokyje palietė Viešpats Krišna, tapęs meilės aistra spindinčiu mėnuliu?

45

suryaya suryamani nirmita vedi madhye
mugdhangi bhavata ihali kulair vrtayah
argham samarpayitum utka dhiyas tavarat
sajjani kim sumukhi dasyati dasikeyam

O žavaus kūno mergaite, o gražaus veido mergaite, ar ši tarnaitė šalia Tavęs įteiks Tau garbinimo reikmenis, kai Tu, apsupta savo draugių, širdyje trokšti atsidavusiai garbinti saulės dievą ant saulės brangakmenių altoriaus?

46

vraja pura pati rajsya ajsaya mistam annam
bahu vidham ati yatnat svena pakvam varoru
sapadi nija sakhinam mad vidhanam ca hastair
madhumathana nimittam kim tvaya sannidhapyam

O mergaite su gražiomis šlaunimis, ar įdarbinusi savo draugių rankas, tokių kaip aš, padėsi priešais Viešpatį Krišną daugybę gardžių patiekalų, kuriuos labai kruopščiai ruošei Vradžo karalienės prašymu?

47

nitanna mad vidha lalata tate lalatam
pritya pradaya mudita vraja raja rajsi
premna prasur iva bhavat kusalasya prccham
bhavye vidhasyati kada mayi tavakatvat

O gražuole, kada Vradžo karalienė, tuo metu kai aš atnešiu jai saldumynus, su meiliu džiaugsmu prispaus savo kaktą prie manosios, tarsi būtų mano motina, ir paklaus manęs apie Tavo gerovę, žinodama, kad aš esu Tavo?

48

krsna vaktrambujocchistam
prasadam param adarat
dattam dhanisthaya devi
kim anesyami te ‘gratah

O karaliene, ar padėsiu priešais Tave prasado likučius, kuriuos ragavo Viešpaties Krišnos lotosinė burna ir kuriuos pagarbiai atnešė Daništha Gopi?

49

nana vidhair amrta sara rasayanais taih
krsna prasada militair iha bhojya peyaih
ha kunkumangi lalitadi sakhi vrta tvam
yatnan maya kim u taram upabhojaniya

O mergaite, kurios kūnas pateptas kunkuma, kada rūpestingai pamaitinsiu Tave, Lalitą ir kitas Tavo drauges įvairiausiais nektariškais patiekalais ir gėrimais, sumaišytais su tiesiogiai Viešpaties Krišnos paragautais likučiais?

50

panaya vari madhuram nava pataladi
karpura vasitataram taralaksi dattva
kale kada tava mayacamaniya danta
kastadikam pranayatah param arpaniyam

O Tu, neramių akių, kada su meile paduosiu Tau saldaus, kvepiančio šviežiomis patala gėlėmis ir kamparu, geriamojo vandens burnai praskalauti, dantų šepetėlio šakelę ir kitus daiktus?

51

bhojanasya samaye tava yatnad
devi dhupa nivahan vara gandhan
vijanadyam api tat ksana yogyam
ha kada pranayatah pranayami

O karaliene, kada su didele meile, rūpestingai uždegsiu gausybę kvapnių smilkalų, vėduosiu Tave ir atliksiu kitas tinkamas tarnystes, tuomet kai Tu valgysi?

52

karpura pura paripurita naga valli
parnadi puga parikalpita vitikam te
vaktrambuje madhura gatri muda kadaham
protphulla roma nikaraih param arpayami

O saldaus kūno mergaite, kada nuo ekstazės šiaušis mano kūno plaukeliai, kai į Tavo lotoso gėlės burną įdėsiu betelio lapą, pripildytą betelio riešutu ir kamparu?

53

aratrikena bhavatim kim u devi devim
nirmaschayisyatitaram lalita pramodat
anyalayas ca nava mangala gana puspaih
pranarbudair api kacair api dasikeyam

O karaliene, o Viešpaties Krišnos mylimoji, Lalita atlieka Tau arati ceremoniją, kitos Tavo draugės garbina Tave palankiomis giesmėmis ir gėlėmis, o ši tarnaitė, laikydama Tave milijonus kartų brangesne už savo gyvybę, garbins Tave čamara?

54

ali kulena lalita pramukhena sardham
atanvati tvam iha nirbhara narma gosthim
mat pani kalpita manohara keli talpam
abhusayisyasi kada svapanena devi

O karaliene, kada iškalbingai juokaudama su Lalita ir kitomis Savo draugėmis, Tu snauduliu papuoši žavingą žaidimų lovą, kurią aš padariau savo rankomis?

55

samvahayisyati padau tava kinkariyam
ha rupa masjarir asau ca karambuje dve
yasmin manojsa hrdaye sadaye ‘nayoh kim
sriman bhavisyatitaram subha vasarah sah

O gailestingoji, o gražios širdies mergaite, ar išaus gražus ir palankus metas, kai ši tarnaitė masažuos Tavo pėdas, o Rupa mandžari masažuos Tavo dvi lotosines rankas?

56

tavodgirnam bhojyam sumukhi kila kallola salilam
tatha padambhojamrtam iha maya bhakti lataya
ayi premna sardham pranayi jana vargair bahu vidhai
raho labdhavyam kim pracuratara bhagyodaya balaih

O gražaus veido mergaite, kada gi aš, tarsi atsidavimo vijoklis, kokios nors sėkmės dėka, slaptoje vietoje su Tavo mylinčiomis draugėmis, gausiu Tavo išspjautus maisto likučius ir nektaro vandens bangas, kurios nuplovė Tavo lotosines pėdas?

57

bhojanavasare devi
snehena sva mukhambujat
mahyam tvad gata cittayai
kim sudhas tvam pradasyasi

O karaliene, ar valgydama paimsi šiek tiek nektaro iš savo lotosinės burnos ir su meile duosi man, kurios širdis nukeliavo pas Tave?

58

api bata rasavatyah siddhaye madhavasya
vraja pati puram udyad roma roma vrajanti
skhalita gatir udascat svanta saukhyena kim me
kvacid api nayanabhyam lapsyase svamini tvam

O karaliene, ar mano dvi akys kada nors pamatys Tave, kai suklupusi dėl širdyje kylančios laimės ir su pasišiaušusiais kūno plaukeliais, Tu eisi į Vradžo karaliaus miestą, kad paruoštum Viešpačiui Madhavai nektariška puotą?

59

parsva dvaye lalitayatha visakhaya ca
tvam sarvatah parijanais ca paraih paritam
pascan maya vibhrta bhangura madhya bhagam
kim rupa masjarir iyam pathi nesyatiha

Ar Rupa mandžari ves Tave keliu su Lalita ir Višakha iš abiejų Tavo pusių ir Tavo draugėmis aplink, o aš laikysiu Tavo švelnų liemenį iš nugaros?

60-61

hamvarair iha gavam api ballavanam
kolahalair vividha vandik alavataam taih
samrajate priyataya vraja raja-sunor
govardhanad api gurur vraja vanditad yah

praptam nija pranayini prakaraih paritam
nandisvaram vraja mahendra mahalayam tam
dure niriksya mudita tvaritam dhanistha
tvam anayisyati kada pranayair mamagre

Kada Daništha, mano akivaizdoje pastebėjusi Tave tolumoje, apsuptą meilių gopių draugių, meiliai nuves Tave į Nandišvarą, didžiąją Vradžo karaliaus buveinę, kuri jam brangesnė už Vradžo garbinamą Govardhano kalną ir kuri pripildytą iškalbingų gopių garsų bei surabhi karvių mekenimo.

62

natva vrajesa mahisi prabhrtir gurus taih
ha kurvati rasavatim rasa-bhak kada tvam
sammajayisyatitaram sukha sagare mam

O mieloji, o talentingoji, kada nuplovus Tavo palankias lotosines pėdas, Tu įžengsi į virtuvę, nusilenksi Vradžo karalienei bei kitoms vyresnėms gopėms ir ruošdama nektaro puotą, panardinsi mane į palaimos vandenyną?

63

madhavaya nata vaktram adrta
bhojya peya rasa sascayam kramat
tanvati tvam iha rohini kare
devi phulla vadanam kadeksyase

O karaliene, kada pamatysime Tave, palenkusią galvą ir iš laimės žydintį Tavo veidą, kai į Rohini devi rankas paduosi Viešpačiui Madhavai skirtą nektarišką maistą ir gėrimus?

64

bojane guru sabhasu kathascin
madhavena nata drsti madotkam
viksyamanam iha te mukha padmam
modayisyasi kada madhure mam

O miela mergaite, kada Tavo lotosinio veido, akių kampučių žvilgsniai, kuriuos matė Viešpats Madhava per šventę kartu su vyresniaisiais, pripildys mane laimės?

65

ayi vipinam atantam saurabheyi kulanam
vraja nrpati kumaram raksane diksitam tam
vikala mati jananya lalyamanam kada tvam
smita madhura kapolam viksyase viksyamana

Kada Tave pamatysime žvelgiant į Vradžo princą, kuris saldžiai šypsosi klajodamas po mišką ir tesėdamas pažadą globoti surabhi karves, arba kai Jį rūpestingai apkabina prislėgtos širdies motina.

66

gosthesayatha kutukac chapathadi purvam
su snigdhaya sumukhi matr parardhato ‘pi
ha hri mati priya ganaih saha bhojyamanam
kim tvam niriksya hrdaye mudam adya lapsye

O mergaite drovia širdimi, o gražaus veido mergaite, ar matydama Tave laimingai valgančią su savo brangiomis draugėmis ir Vradžo karaliene, kuri yra meilesnė už milijonus ir trilijonus motinų, aš pasieksiu palaimą savo širdyje?

67

alinganena sirasah paricumbanena
snehavalokana bharena ca khasjanaksi
gosthesaya nava vadhum iva lalyamanam
tvam preksya kim hrdi mahotsavam atanisye

O mergaite, kurios akys neramios kaip khandžanos paukščiai, ar matydama, kaip Vradžo karalienė Tave apkabina ir su daugybe meilės kupinų žvilgsnių, tarsi Tu būtum jos pačios duktė, bučiuoja Tavo galvą, švęsiu savo širdyje didelę transcendentinės palaimos šventę?

68

ha rupa manjari sakhi pranayena devim
tvad bahu datta bhuja vallarim ayataksim
pascad aham kalita kama taranga rangam
nesyami kim hari vibhusita keli kunjam

O drauge Rupa mandžari, ar aš, sekdama iš paskos, kai tu meiliai su ranka apglėbusi plačiaakės karalienės liemenį, tuo metu šokančią ant troškimų bangų, vesi į žaismingą miškų giraitę, kurią puošia Viešpaties Hari buvimas?

69

sakam tvaya sakhi nikusja grhe sarasyah
svasyas tate kusuma bhavita bhusanena
srngaritam vidadhati priyam isvari sa
ha ha bhavisyati mad iksana gocarah kim

O drauge, ar matysiu kaip miško namelyje ant ežero kranto, karalienė Radha kartu su Tavimi puoš Savo mylimąjį gėlių ornamentais?

70

srutva vicaksana mukhad vraja raja sunoh
sastabhisara samayam subhage ‘tra hrsta
suksmambaraih kusuma samskrta karna pura
haradibhis ca bhavatim kim alankarisye

O gražuole, išgirdusi apie Tavo pasimatymą su Vradžo kunigaikščiu iš papūgos Vičaksano, ar papuošiu su džiaugsmu Tave elegantiškais drabužiais, gėlių auskarais ir karoliais?

71

nana puspaih kvanita madhupair devi sambhavitabhir
malabhis tad ghusrna vilasat kama citralibhis ca
rajad dvare sapadi madananandadabhikhya gehe
malli jalaih sasi mukhi kada talpam akalpayami

O karaliene, kada pripildytomis dūzgiančių bičių, daugybės gėlių girliandomis puošniai papuošiu duris ir sienas kunkuma nutapytais puikiais kama paveikslais? O mėnulio mergaite, kada gėlėmis papuošiu lovą Madananandada kundžoje?

72

sri rupa manjari kararcita pada padma
gosthendra nandana bhujarpita mastakayah
ha modatah kanaka gauri padaravinda
samvahanani sanakais tava kim karisye

O mergaite, daili kaip auksas, ar aš džiūgiai ir švelniai masažuosiu Tavo lotosines pėdas, kai Tu atremsi galvą į Vradžo kunigaikščio ranką, o Jo lotosines pėdas garbins Rupos mandžari rankos?

73

govardhanadri nikate mukutena narma
lila vidagdha sirasam madhusudanena
dana cchalena bhavatim avarudhyamanam
draksyami kim bhru kuti darpita netra yugmam

Ar išvysiu Tave, surauktais antakiais ir iš pasididžiavimo degančiomis akimis, kai Viešpats Madhusudana, geriausias iš juokdarių, sustabdys Tave prie Govardhano kalno prisidengdamas rinkliavos rinkimu?

74

tava tanu vara gandhasangi vatena candra
vali kara krta malli keli talpac cchalena
madhura mukhi mukundam kunda tire milantam
madhupam iva kadaham viksya darpam karisye

O mielo veido mergaite, kai vėjas atneš neprilygstamą Tavo kūno kvapą į kundžą, kur Čandravali mėgaujasi su Mukunda jos rankomis padarytoje žaidimų lovoje, tada Krišna, kaip blogą gėlę paliekanti kamanė staigiai sugalvos dingstį kad susitikti su Tavimi ant Tavo ežero kranto. Kada išdidžiai būsiu šios scenos liudininke?

75

samastad unmatta bhramara kula jhankara nikarair
lasat padma stomair api vihaga ravair api param
sakhi vrndaih sviyaih sarasi madhure prana patina
kada draksyamas te sasi mukhi navam keli nivaham

Mieloji mėnulio veido mergaite, kada mes pamatysime naujus žaidimus, kuriais Tu mėgausiesi su Savo gyvenimo Viešpačiu ir draugėmis prie Savo saldaus ežero, pilno apsvaigusių bičių dūzgimo, paukščių čiulbėjimo ir daugybės nuostabių žydinčių lotosų?

76

sarovara lasat tate madhupa gunji kusjantare
sphutat kusuma sankule vividha puspa sanghair muda
arista jayina kada tava varoru bhusa vidhir
vidhasyata iha priyam mama sukhabdhim atanvata

O mergaite su gražiomis šlaunimis, kada Viešpats Krišna, užliejantis mane palaimos vandenynu, džiaugsmingai papuoš Tave įvairiausiomis gėlėmis ant nuostabios ežero pakrantės, pilnos žydinčių gėlių ir miškų pilnų dūzgiančių bičių?

77

sphita svantam kayacit sa rabhasam acirenarpyamanair darodyan
nana pusporu gusjaphala nikara lasat keki pischa prapascaih
sotkampam racyamanah krta ruci harinotphullam angam vahantyah
svaminyah kesa pasah kim u mama nayananandam uccair vidhata

Ar atneš palaimą mano akims, matant kaip džiūgaujantis ir drebantis Viešpats Hari papuoš mano karalienės, kurios kūnas pasidengęs šiurpuliukais, plaukus įvairiomis ką tik pražydusiomis gėlėmis, didelėmis gundžomis ir puošniomis povo plunksnomis, kurias paskubomis atnešė viena laiminga tarnaitė?

78

madhavam madana keli vibhrame
mattaya sarasijena bhavatya
taditam sumukhi viksya kintt iyam
gudha hasya vadana bhavisyati

O gražaus veido mergaite, kada nepastebimai šypsosiuosi, matydama kaip Tu su pasididžiavimu ir entuziazmu trenki Viešpatį Madhavą lotoso žiedu, Jūsų meilės žaidimų metu.

79

su lalita nija baht aslista gosthendra sunoh
su valgutatara baht aslesa divyan natamsa
madhura madana ganam tanvati tena sardham
subhaga mukhi mudam me ha kada dasyasi tvam

Kada, o gražaus veido mergaite, suteiksi man transcendentinę palaimą, dainuodama saldžias meilės dainas su Vradžo kunigaikščiu, kuris Savo ilgomis rankomis apkabinęs Tavo nuostabius, grakščius pečius, o Tu apkabinusi Jį Savo žavingomis rankomis?

80

jitva pasaka khelayam
acchidya muralim hareh
ksiptam mayi tvaya devi
gopayisyami tam kada

O karaliene, kada paslėpsiu fleitą, kurią Tu perdavei man, kai laimėjai ją iš Viešpaties Hari per žaidimą kauliukais?

81

ayi sumukhi kadaham malati keli talpe
madhura madhura gosthim bibhratim vallabhena
manasija sukhade ‘smin mandire smera gandam
sa pulaka tanu vesa tvam kada vijayami

O gražaus veido mergaite, kada,mano kūno plaukeliams pakilus iš ekstazės, vėduosiu Tave, kai gulėsi ant lovos iš jazminų žiedų, meilės palaimos šventykloje, šypsodamasi ir labai saldžiai bendraudama su Savo mylimuoju?

82

ayatodyat kamala vadane hanta lilabhisarad
gaty atopaih srama vilulitam devi padabja yugmam
snehat samvahayitum api hri pusja murte ‘py alajjam
nama graham nija janam imam ha kada notsyasi tvam

O karaliene, o mergaite, kurios veidas, tarsi žydintis lotoso žiedas, o drovumo įsikūnijimas, ar pavadinsi šią begėdę vardu ir įtrauksi į Tavo dviejų pavargusių, einančiu iš pasimatymo lotosinių pėdų masažą?

83

ha naptri radhe tava surya bhakteh
kalah samutpanna itah kuto ‘si
itiva rosan mukhara lapanti
sudheva kim mam sukhayisyatiha

O, anūke Radha, atėjo metas garbinti saulės dievą! Kur Tu esi? Ar Mukhara devi, atrodanti kaip nektaro įsikūnijimas, kai taip piktai kalba, pradžiugins mane?

84

devi bhasita piyusam
smitakarpura vasitam
srotrabhyam nayanabhyam te
kim nu sevisyate maya

O karaliene, ar aš savo akimis ir ausimis tarnausiu Tavo žodžių nektarui, kvepiančiam Tavo šypsenos kamparu?

85

kusuma cayana khelam kurvati tvam parita
rasa kutila sakhibhih prana nathena sardham
kapata kalaha kelya kvapi rosena bhinna
mama mudam ati velam dhasyase su vrate kim

O pamaldžioji, ar pripildysi mane begalinės laimės, kai skindama gėles su savo mielomis ir gudriomis draugėmis, apsimesi besiginčijanti su savo gyvenimo Viešpačiu ir piktai Jį paliksi?

86

nana vidhaih prthula kaku bharair asahyaih
samprarthitah priyataya bata madhavena
tvan mana bhanga-vidhaye sa daye jano ‘yam
vyagrah patisyati kada lalita padante

O gailestingoji, ar ši susijaudinusi asmenybė nukris prieš Lalitos kojas, kad palaužtų Tavo pavydų pyktį ir kuri esi saldžiai ir su daugybe nepakeliamų prašymų Madhavos maldaujama?

87

pritya mangala gita nrtya vilasad vinadi vadyotsavaih
suddhanam payasam ghatair bahu vidhaih samvasitanam bhrsam
vrndaranya mahadhipatya vidhaye yah paurnamasya svayam
dhire samvihitah sa kim tava mahotseko maya draksyate

O išmintingoji ir kilmingoji, ar pamatysiu Tavo, kaip Vrindavano miško karalienės karūnavimą, kurį Paurnamasi iškilmingai atliks kartu su didžiuliu šokių ir dainų festivaliu, kur skambės vinos ir kitų instrumentų muzika, o aplink bus tyro ir kvepiančio vandens ąsočiai?

88

bhratra go ‘yutam atra masju vadane snehena dattvalayam
sridamna krpanaam pratosya jatilam raksakhya raka ksane
nitayah sukha soka rodana bharais te sandravantyah param
vatsalyaê janakau vidhasyata itah kim lalanam me ‘gratah

O gražaus veido mergaite, kai Šravana mėnesio pilnaties dieną Tavo brolis Šridama pradžiugins vargšę Džatilą, padovanodamas jai dešimt tūkstančių karvių, o paskui nusives Tave namo ir Tu verksi iš laimės ir iš sielvarto, kai Tavo tėvai mano akivaizdoje meiliai Tave apkabins.

89

lajjayali puratah parato mam
gahvaram giri pater bata nitva
divya ganam api tat svara bhedam
siksayisyasi kada sa daye tvam

O gailestingoji, kada dėl mano drovumo prieš Tavo drauges, Tu nusivesi mane į kalnų karaliaus olą ir ten pamokysi melodingo dainavimo meno?

90

yacita lalitaya kila devya
lajjaya nata mukhim ganato mam
devi divya rasa kavya-kadambam
pathayisyasi kada pranayena

O karaliene, kada susirinkime, Lalitos devi prašoma, Tu meiliai ir droviai palenkusį galvą, paprašysi manęs padeklamuoti daugybę puikių ir mielų eilėraščių?

91

nija kunda tati kunje
gusjad bhramara sankule
devi tvam kacchapi siksam
kada mam karayisyasi

O karaliene, kada ant Tavo ežero kranto, pilnoje dūzgiančių bičių kundžoje, išmokysi mane groti kačhapi vina?

92

viharais trutitam haram
gumphitam dayitam kada
sakhinam lajjaya devi
samjsaya mam nideksyasi

O karaliene, kada drovėdamasi savo draugių, užsiminsi man, kad suverčiau mėgstamą Tavo vėrinį, nutrūkusį per Tavo žaidimus su Krišna?

93

sva mukhan man mukhe devi
kada tambula carvitam
snehat sarva diso viksya
samaye tvam pradasyasi

O karaliene, kada apsižvalgiusi į visas puses, išsiimsi kramtytą betelio riešutą iš savo burnos ir meiliai įdėsi į mano?

94

nivida madana yuddhe prana nathena sardham
dayita madhura kasci ya madad vismrtasit
sasi mukhi samaye tam hanta sambhalya bhangya
tvaritam iha tad artham kim tvayaham praheya

O mergaite, kurios veidas tarsi mėnulis, ar gudriomis užuominomis nusiųsi mane skubiai atnešti mėgstamą žaviąją juostelę su varpeliais, kurią pamiršai aistringoje kovoje su Tavo gyvenimo Viešpačiu?

95

kenapi dosa lava matra lavena devi
santadyamana iha dhira mate tvayoccaih
rosena tal lalitaya kila niyamanah
sandraksyate kim u manak sa dayam jano ‘yam

O Devi, kada, kai kartą Tu griežtai papriekaištavai ir išvarei mane už menką kaltę, vėl gailestingai pažvelgsi, bent akimirkai į šią kenčiančią tarnaitę, po to, kai Lalita grąžins ją pas Tave?

96

tavaivasmi tavaivasmi
na jivami tvaya vina
iti vijsaya devi tvam
naya mam caranantikam

Aš esu Tavo! Aš esu Tavo! Aš negaliu gyventi be Tavęs! Karaliene, prašau, suprask tai ir atvesk mane prie Savo pėdų.

97

sva kundam tava lolaksi
sa priyayah sad aspadam
atraiva mama samvasa
ihaiva mama samsthitih

O neramių akių mergaite, Tavo ežeras yra amžinieji Tavo ir Tavo mylimojo namai. Ten yra mano buveinė. Ten aš lieku.

98

he sri sarovara sada tvayi sa mad isa
presthena sardham iha khelati kama rangaih
tvam cet priyat priyam ativa tayor itimam
ha darsayadya krpaya mama jivitam tam

O gražus ežere, mano karalienė amžinai mėgaujasi meilės nuotykiais su savo mylimuoju ant tavo kranto. Jei tu esi Jiems brangiausias, prašau, maloningai parodyk man dabar mergaitę, kuri yra mano gyvenimas ir siela.

99

ksanam api tava sangam na tyajed eva devi
tvam asi samavayastvan narma bhumir yad asyah
iti sumukhi visakhe darsayitva mad isam
mama viraha hatayah prana raksam kurusva

O gražiaveide Višakha, mano karalienė nė akimirkai nepaliks tavo draugijos. Kadangi Jūs abi esate vienodo amžiaus, tu esi jos žaismingų pokštų buveinė. Prašau, išgelbėk mano gyvenimą nuo išsiskyrimo skausmo ir parodyk man mano karalienę.

100

ha natha gokula sudhakara su prasanna
vaktraravinda madhura smita he krpardra
yatra tvaya viharate pranayaih priyarat
tatraiva mam api naya priya sevanaya

O Viešpatie, o Gokulos nektaro mėnuli, o džiugaus, lyg lotoso žiedo veido Viešpatie, o saldžiai besišypsantis, o gailestingumo kupinas Viešpatie, kad galėčiau Jums abiem su meile tarnauti, prašau, nuvesk mane ten, kur Tavo mylimoji mėgaujasi meilės žaidimais su Tavimi.

101

laksmir yad anghri kamalasya nakhascalasya
saundarya bindum api narhati labdhum ise
sa tvam vidhasyasi na cen mama netra danam
kim jivitena mama duhkha davagnidena

Mano karaliene, sėkmės Deivė nepajėgia pasiekti net lašo Tavo lotosinių pėdų nagų grožio. Jei Tu nesuteiksi malonės mano akims, tai kokia prasmė mano gyvenimui, liepsnojančiam didžiulėje kančių miško ugnyje?

102

asa bharair amrta sindhu mayaih kathascit
kalo mayati gamitah kila sampratam hi
tvam cet krpam mayi vidhasyasi naiva kim me
pranair vrajena ca varoru bakarinapi

O gražių klubų mergaite, taip aš praleidau savo laiką čia, trokšdamas įgyti nektarų vandenynus. Ir jei Tu nesuteiksi man savo malonės, tai kokia man nauda iš šio gyvenimo, Vradžo žemės ir net Šri Krišnos?

103

tvam cet krpamayi krpam mayi duhkhitayam
naivatanor atitaram kim iha pralapaih
tvat kunda madhyam api tad bahu kalam eva
samsevyamanam api kim nu karisyatiha

O gailestingoji, jei Tu nesuteiksi kenčiančiai man savo didžios malonės, kam tada visi šie žodžiai? Kokia prasmė mano ilgos tarnystės Tavo ežerui?

104

ayi pranaya salini pranaya pusta dasyaptaye
prakamam api rodanaih pracura duhkha dagdhatmana
vilapa kusumasjalir hrdi nidhaya padambuje
maya bata samarpitas tava tanotu tustim manak

O mylimoji, aš garsiai verkiu, trokšdamas brandžios meilės tarnystės Tau! Prispausdamas Tavo lotosines pėdas prie savo agonijoje degančios širdies, aš siūlau joms šią graudžių maldų gėlių puokštę, kad suteiktų Tau bent šiek tiek malonumo.