Kai galiu, bandau išjudinti meilės neviltį anuomet patirta ir širdies labirintuose užslėpta. Išjudint ją kaip nors - minorine daina, poezija ar literatūriniu raštu.

Archives by date